onur @ yeniahval.com

- Böyle bir duanın kaynağına rastlayamadık.

Bu ayetlerin mealleri şöyledir:

“Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.” (A'raf, 7/10)

“Bu bizim verdiğimiz rızıktır ve onun biteceği de yoktur.” (Sad, 38/54)


- Öyle anlaşılıyor ki, bazı kimseler bu ayetlerde “geçim, rızık”tan söz edildiği için bunları cüzdana koymakla geçimlerinin kolay, rızıklarının bereketli olacağını düşünmüşlerdir.

Böyle bir şey mümkün mü? Evet mümkündür. Fakat unutmamak gereken çok önemli bir hakikat şudur ki: “Her mümkün vaki olmaz.”, her ihtimal gerçekleşmez, her arzu tahakkuk etmez, her hayal hakikate dönüşmez.

- Kaldı ki bu iki ayet gibi, Allah’ın tükenmez rızkından bahseden başka ayetler de vardır. Neden onlar değil de bunlar yazılır? Böyle tercihlerin bir nassa dayanması gerekir.

Hülasa bu cüzdan duasının bir aslına rastlayamadık ve aslının olduğunu da düşünemiyoruz.