onur @ yeniahval.com

Alfabe değişikliği gibi değerlendirmeler, kişilerin dünya görüşlerine paralel olarak kendini gösterecektir. Bu sebeple, bir mümin olarak bizim değerlendirmemiz bazı kesimlerin değerlendirmesine uymayabilir.

Her batıl ve yanlış olan işlerde de bazı güzel yönlerinin olması mümkündür. Bu bakımından Latin harflerinin ülkemize yerleşmesinin de bazı güzel taraflarının olması doğaldır. Bu yüzden İslam yazısı ile Latin yazısı arasında bir kategorik değerlendirme yapmayı uygun görmeyiz.

Bize göre, İslam yazısının ortadan kaldırılmasının arkasındaki niyetler, İslam dininin kökünü kazımak ve yeni neslin kıblesini Kâbe’den alıp Batı'ya çevirmek, insanların -İslam dini ile ilgili- depoladıkları bilgi kırıntılarının dahi hatırlamamaları için eski hafızalarını bütün kayıtlarını silip süpürmek; kalp, akıl ve hatta vicdanları dahi eski kültür lehine şahitlik yapabilecek bütün argümanları ellerinden almak, adeta beyin harddiskini tamamen silip yepyeni bir batı-laik formatıyla formatlamayı amaçlamıştır.

Türk halkının -eskiye göre- okuma ve yazıyı daha fazla öğrenmeleri, yeni yazısının İslam yazısından daha kolay olduğunu göstermez. Bilakis, bu konuda yapılan büyük çabaların bir sonucu olarak değerlendirmek gerekir.

Alfabe değişikliğiyle sabahleyin herkesin cahil olarak yatağından kalktığı bir ülkede, okuma yazma kadar ihtiyaç duyulan başka bir şey olmaması gerekir. İhtiyaç ise, ilmin, öğrenmenin önemli bir faktörüdür. Aynı şiddette bir ihtiyaç hissedilip Allah’ın kelamını herkese öğretme çabası söz konusu olsaydı, İslam yazısında çok daha fazla başarı elde edilebilirdi.

Kaldı ki, Allah’ın kelamı Arapça inmiş ve Arap harfleriyle yazılmıştır. İman şuurunu taşıyan hangi vicdan Allah’ın tarihe kazınmış bu mesajını, bu ilahî hatırasını, bu kutsal kitabının hatırını göz ardı eder? Nitekim, Hz. Ali, Urcuze kasidesinde bu harf  inkılabına değinmekte, bunun 1438(1928) te gerçekleşeceğini -ebced hesabıyla- bildirmekte ve bu İslam yazısının yerine Latin harflerinin kabulünü, yani alfabe değişikliğini İslam’dan uzaklaşmanın bir alameti olarak görmektedir.

Şunu da unutmamak gerekir ki, bugün artık Latin harfli eserleri okumama lüksümüz yoktur. Alfabeler, tarihi kültür ve görgüyü, ilim ve irfanı taşıyan birer boru mesabesindedir. Her alfabe, hususî bir kültür suyunun borusu olmasına rağmen, bir şehir hükmüne geçmiş bugünkü dünyada, farklı kültür ab-ı hayatları da taşıyabilirler.

Farklı içerikler için uygun ambalajlar kullanmak en makulü olmakla beraber, fazla uygun olmayan ambalajlarla da aynı içerikler taşınabilir.

Aslında bu konuda vurgulanması gereken önemli bir nokta da şudur: Milletimize pek zararlı düşen şey, Latin alfabesinin öğrenilmesi değil, İslam yazısının yasak edilmesidir.

İslamiyet 65, 75, 65 - Sorularlaislamiyet, İslamic books 677.87