Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu “vergi kanununda değişiklik teklifi” hakkında yazılı açıklama yaptı. 

“Yeni vergi düzenlemesi için özel sektör ile istişare çok önemlidir” başlıklı yazıda teklifte yer alan üç yeni verginin ekonomiye ağır yükler getirebileceği vurgulandı:

Meclis’e verilen teklif gelir vergisinde öngörülen değişikliklerin yanı sıra, dijital hizmetler vergisi, değerli konut vergisi ve turizm sektöründe konaklama vergisi gibi ekonomimize oldukça ağır yükler getiren yeni vergileri de içermektedir. 

Bu alanlarda getirilen yeni vergilerin ekonomimizin rekabet gücü, yatırım ortamının öngörülebilirliği ve vergi adaleti açısından çok dikkatli değerlendirilmesi gerekmektedir.

TÜSİAD’ın çalışma grupları ve uzmanlarının kanun teklifi üzerinde detaylı görüşlerini oluşturmak üzere çalışmalara başladığını duyuran kurum, şu ifadelere yer verdi: 

Özellikle gelirler vergisi gibi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren alanlarda değişiklik içeren kanun teklifinin aceleye gelmeden, tüm detaylarıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının görüşlerinin alınarak Meclis’te tüm yönleriyle değerlendirilmesi ekonomimizin etkili işleyişi için son derece önemlidir.

Açıklamda ayrıca Türkiye’nin ihtiyacının kayıt dışılığı azaltacak, verginin tabana yayılmasını sağlayacak ve vergi kanunlarının daha basit, adil ve anlaşılır olmasını sağlayacak bir vergi reformu olduğu vurgulandı. 

Üç yeni vergi geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, partisinin vergi kanununda değişiklik öngören teklifini TBMM’ye sunduklarını duyurdu. Muş’un bahsettiği değişikliklerden bazıları şöyle:

Konaklama vergisi ihdas etmiş olacağız. Yüzde 2'dir. Hasılat üzerinden alınacak. Bu yıl için 2020'de yüzde 1, 2021'de yüzde 2 olarak uygulanacak. 2020'nin Nisan ayı başında vergi devreye girecektir. Konaklayanlardan alınacaktır. Öğrenci, diplomatlar vergiden istisna olacak.

Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarmayı teklif ediyoruz. 100 bin liranın üzerinde gelir elde edenler vergi verecektir. Sporculara yönelik istisnayı kaldırıyoruz.

500 bin TL gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarına beyan etme imkânı beyanname verme imkânı getiriyoruz.

Özel sektörde şirketlerin kiraladıkları otomobillerde üst limit 5.500 TL olarak teklif edilmektedir. Üstünde araç kiralanabilir ama bu giderleştirilemeyecek. 

Kambiyo muameleleri vergi oranının binde 1'den binde 2'ye çıkmasını öneriyoruz.

Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi.

Dijital ortamlarda sunulan içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerinde yüzde 7,5 oranında vergi alınacak.