CHP'nin kontrolündeki İş Bankasının iştirak firması olan Erişim Çağrı Merkezinde sendikalaşma girişimlerine baskıyla karşılık verildiğini belirten Tez Koop-İş, İş kulelerinde eylem yaptı.

İş Bankasina ait olan ve yöneticilerinin İş Bankası mensubu olduğu Erişim Müşteri Hizmetleri çalışanlarının hakkını savunmak isteyen TezKoop-İş sendikası aylar süren çalışmalarında Erişim yöneticilerinin gizli baskına maruz kalıyor.

Sendikaya üye olan kişilerin işten çıkartıldığı ve keyfi bahanelere dayanan kıyım politikasını protesto etmek amacıyla Tezkoop sendikası İş kulelerinde bankaya uyarı niteliğinde eylem yaptı.

Açıklamada konuşan Türk-İş İstanbul Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Türkiye İş Bankası ve Erişim Çağrı Merkezi Yöneticilerinin sendika düşmanı tutumuna tepki gösterdi.

Sendikal örgütlenmenin yoğun biçimde yürütüldüğü ve artık son aşamaya girdiği çağrı merkezlerinden biri olan Erişim Çağrı Merkezinin Ankara, İstanbul ve Eskişehir birimlerinde sürdürülen örgütlenme çalışmalarının, işveren temsilcilerinin baskı ve tehditleriyle engellenmeye başlandığını belirten Tez-Koop-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, “Ülkemizin önemli finans kurumlarından biri olan Türkiye İş Bankasının iştiraklerinden biri olan Erişim Çağrı Merkezinin birim yöneticileri, ikna odaları mantığı ile işçileri köşeye çekmekte, sendikal çalışma ile ilgili tehditler savurmakta, sendikamızdan istifaya zorlamakta; geçmişe dönük asılsız, kanıtsız ve dayanaksız tutanaklar ile birçok çalışanı işten çıkartmak istenmektedirler. Baskılar artık bunlarla sınırlı tutulmamakta çağrı merkezi çalışanlarının çalışma ve yaşama koşullarını değerlendiren ve sendikamız tarafından dağıtımı yapılan ‘Çağrı Merkezinde Çalışmak’ adlı kitap, Erişim Çağrı Merkezi yöneticileri tarafından toplatılmaya başlanmıştır” diye konuştu.

Yüzlerce işçinin İş Kuleleri önünde sonlanan yürüyüşünün ardından bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı okuyan Tez-Koop İs Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, Mayıs ayı itibariyle Tez-Koop-İş’in örgütlenme faaliyetleri kapsamında İş Bankası sanayi ve hizmet grubu iştiraklarından Erişim Çağrı Merkezlerinin Ankara, Eskişehir, İstanbul olmak üzere çalışmalar yürüttüklerini ancak mücadelenin son aşamasında işverenin tehdit, şantaj ve yanlış bilgilendirme yaparak bitirme hamlesine başladığını belirtti.

İş Bankası 12 Eylül zihniyetinde

“Yöneticiler ikna odaları mantığıyla işçileri köşeye çekmekte, sendikal çalışmayla ilgili tehditler savurmaktadır. Arkadaşlarımız asılsız ve dayanaksız tutanaklarla işten çıkarılmaktadır” diyen Çağdaş Duyar, basın açıklamasını yaptıkları günün 12 Eylül darbesinin yıldönümü olmasının da manidar olduğuna dikkat çekerek, sözkonusu yöntemlerin 12 Eylül’ün ülkede yarattığı işçi düşmanı politikaların ürünü olduğunu belirtti.

İşçilerin birlikte olduğunda, yan yana geldiğinde baskıların üstünden geldiğinin sayısız örneği olduğuna dikkat çeken Duyar, Erişim Çağrı Merkezi’nde de sendikalı, grevli, toplu iş sözleşmeli koşullar oluşana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

İş Bankasının merkez şubesi ve genel merkez binasının kapılarının kapatılmasına kadar süren protestolarda Tezkoop eylemi olaysız sona erdi.

Gazetemiz editörlerinden Ümit Turanlı, "Anayasamızın 51. Maddesi bütün işçilere; ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek amacıyla, kimseden izin almaksızın, sendikalara üye olma hak ve özgürlüğünü tanımaktadır. Anayasamıza göre hiç kimse, sendika üyeliğinden ayrılmaya zorlanamaz. Anayasamızın 53. Maddesi, bütün işçilere ekonomik ve sosyal durumlarını, çalışma koşullarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkını tanımaktadır" dedi.

Turanlı, "25. Maddesine göre ise işçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. Maddesi, işverenlerin, işten keyfi nedenlerle işçi çıkartmalarını yasaklamıştır. Türk Ceza Yasasına göre; İşçinin sendikaya üye olmasını engelleyen, sendikasından istifa edip, başka bir sendikaya üye olmasına zorlayan işveren 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" dedi.

CHP'nin kontrolündeki İş Bankasının konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.