Muhammed bin Selman’ın Veliaht Prens olması ve babası Kral Selman bin Abdülaziz’i bile dinlemeden hareket etmesiyle birlikte tamamen Batı yalakası ve Türkiye düşmanı kesilen Suudi Arabistan’da, İslami sözde reformların yanında, siyasi olarak da skandallar bitmek bilmiyor. Suudi Arabistan eğitim müfredatına açıkça Osmanlı düşmanlığı girecek. Suudi okullarında okutulacak “Sosyal Çalışmalar ve Vatandaşlık” adlı ders kitabında 18’inci ve 19’uncu yüzyıllarda kurulan birinci ve ikinci Suud Devletleri’ne övgülerde bulunularak Osmanlı Devleti kötülenip açıkça “İşgalci güç” olarak tanımlanıyor.

Dört bölümden oluşan kitabın iki bölümü birinci ve ikinci Suud Devletleri’ne ayrıldı. Kitapta Suud ailesinin kökenlerinin İslam’dan daha eskiye dayandığı aktarılırken, ülkenin ılımlı İslam sürecine girmesi göz önüne alınarak ülkenin fikri ideologu M. Bin Abdülvehhab’ın ismi oldukça az zikredildi.


“Osmanlı hezimete uğradı”
Açıkça Osmanlı Devleti’ne savaş ilan edilen kitapta, hicri 1228 yılında yaşanan “Türbe çatışması” anlatılırken, Suudi isyancılara övgüler dizilip hilâfet devleti Osmanlı kötüleniyor. Kitabın bu bölümünde Osmanlı Devleti’nin hezimete uğradığı, Suudi kahramanların savaşı kazandığı hezeyanları yer alıyor.

 


“Abdullah bin Suud işkenceyle öldürüldü”
Kitabın 75’inci sayfasında Osmanlı Devleti’nin Arap Yarımadası’na yönelik tutumu anlatılırken de açıkça tahrifata girişildi. Osmanlı Devleti’nin birinci ve ikinci Suud Devletleri’ne savaş açtığı belirtilirken Osmanlı’nın Dir’iyye ve diğer bölge kentlerini yıkıma tabi tuttuğu iddia edildi. İmam Abdullah bin Suud’un işkenceye tabi tutulup İstanbul’da öldürüldüğü iddia edilen kitaptaI. Dünya Savaşı sırasında ilan edilen‘Seferberlik’ ile Hicaz yarımadasındaki gençlerin zorla askere alındığı öne sürüldü.

 

 

 

 

 

 

 

Yeniakit