Amerika küresel güvenlik etüt müessesesi Başkanı Anna Korin, dünyada çok güçlü ülkelerden oluşan yeni bir kulüp oluştuğunu belirtti.

Korin bu ülkelerin sayısı her geçen gün arttığını ve ticaretlerinde doları silmek için güçlü saikleri bulunduğunu ve bu yolda güçlü adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Korin söz konusu ülkelerin bu tutumunun sebeplerinden biri, beyaz sarayın iktisadi yaptırım politikası üzerinde ısrarla durması olduğunu kaydetti.

Korin kurulan yeni kulüpte yer alan ülkelere, küresel ekonomide önemli rol ifa eden Çin, Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerini örnek gösterdi.