Milliyet’e konuşan Gürdeniz, “22 Ekim’deki Soçi Mutabakatı ile Asya Çağı başlamıştır. Aynı zamanda Türk tarihinin en önemli antlaşmalarından biri imzalanmıştır. Bu antlaşma 70 yıldır Türkiye üzerinde büyük baskı oluşturan Atlantik sisteminin bittiğini gösteriyor. Türkiye bağımsızlık mücadelesi sonucu kurulmuş büyük bir ülkedir, Türkiye’yi Atlantik sistem kurmamıştır. Ama bu sistem son 70 yıldır ülkemizi şekillendirmek istiyordu. Soğuk savaş sonrasında bu istek çok artmıştı. Kendi dediklerinin dışına çıkanları cezalandırmak isteyen bu sisteme sığmadığımızı gösterdik” diye konuştu.

Rusya ve Türkiye'den büyük bir jeopolitik mesaj
Güneyde denize çıkışı olan bir Kürt devletinin kurulma isteğinin son bulduğunu belirten Gürdeniz, “Doğu Akdeniz’de mavi vatanından 150 bin km2 çalınma arzusu ve KKTC’den Türk kolordusunun çekilerek federal bir yapılanmaya gitme baskısı, Türkiye’nin devlet aklı ve jeopolitik reflekslerle hareket etmesini gerekli kılıyordu. ABD’nin PKK’yı müttefik olarak görmesi ve silah yardımı yapmasına karşılık, Türkiye’nin NATO içinde ordu ve donanmaya sahip olduğu gerçeğini yaşayarak öğrendiler. İsrail’in güvenliği için denize çıkışlı Kürdistan gayretlerine set çekildi, Atlantik sistem 22 Ekim de kaybetti. Elbette ki jeopolitik kırılmalar olacaktır ama Türk-Rus yakınlaşmasının tekrar başlaması gelecek için çok önemli. Türkiye’nin kurulduğu günlerdeki güvenlik ve ittifak alanına yani Asya Çağı’na dönmesi doğru adımdır. Rusya ve Türkiye’nin dengeli diplomasi ve bölgeye barış getirecek uygulamalarıyla, Ortadoğu’ya ve hatta dünyaya denge getireceğini umuyorum. Rusya ve Türkiye’nin ortak karakollar yapması çok büyük bir jeopolitik mesaj” dedi.