Raporlara göre, Askeri yetkililer, ISDEF olarak bilinen Uluslararası Savunma Merkezi Tel Aviv Expo Merkezi'ne, tam askeri kadro ile geldi.

Askeri temsilciler İsrailli ve uluslararası şirketlerin ürettiği savunma ekipmanı ve teknolojilerini delegelerinin yanına getirdiler.

İsrail’in, İnsan hakları eylemcileri ve avukat Eitay Mack tarafından yüksek mahkemeye açılan davaların ardından 2017’de Myanmar’a gelişmiş silah satmayı durdurduğu belirtildi.

Ancak mahkeme kararı gizlilik sebebiyle açıklamıyor ve İsrail silah ticaretinin resmi olarak açıklanmasını istemiyor.

Bir BM çalışanı, Myanmar ordusunun “ tecavüz, zorla alıkoyma ve yüzlerce köyün yakılması dahil olmak üzere, Rohingya halkına karşı ağır ihlallerde bulunduğunu” belirtti. BM, vahşiliğin insanlığa ve soykırıma karşı suç teşkil ettiğini belirtti.

Yeniahvalin askeri yetkililer yapmış olduğu röportajda “İsrail'in diktatörlüklere silah satma geçmişi olduğunu, aralarında Arjantin ve Bolivya'daki cuntalara, Ruanda'yı soykırıma götüren yıllar boyunca süren vahşetin altında israilin olduğunu” belirtti.

Uluslararası Af Örgütü ve İsrailli bir grup konferans alanı dışında protesto ettiler.

Af Örgütü mülteciler ve sığınmacılar için kampanya başkanı Chen Bril Egri, “ İsrail'in ağır insan hakları ihlalleri yapan ülkelere silah ve gözetim ekipmanları üretmeyi durdurmasını istiyoruz ” dedi.

Egri, Potansiyel müşterilere, satın aldıkları İsrail silahlarının Myanmar'da soykırım yapmak, Sudan'da etnik temizlik yapmak, Meksika'da yargısız öldürmeler yapmak için kullanıldığı bilgisini verdiklerini söyledi.