Başkan Uysal'ın sunumundan satır başları şöyle:

İktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğilimi devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir

Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır

Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte yurt içi talebin kademeli olarak toparlanmaya devam edeceği öngörülmektedir

Son dönemde büyüme kompozisyonunun etkisiyle belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir.

Net ihracatın büyümeye katkısı azalarak da olsa sürecek.

Kredi ve mevduat faizleri belirgin oranda geriledi. Kredi büyümesi hız kazandı. Ticari kredilerde de artış gözlemeye başladık.

3.çeyrekte enflasyon temmuz enflasyon raporu tahminlerinin alt bandına yakın gerçekleşti. Arz yönlü unsurlar enflasyon düşüşünü destekledi.

Yıllık enflasyondaki düşüş güçlü baz etkisiyle birlikte tüm alt gruplara yayıldı.

3.çeyrekte fiyatlama davranışına dair göstergeler enflasyonun ana eğiliminde kayda değer bir iyileşmeye işaret etti

TÜFE'nin ekim'de tek hanede kalacağını, yılın son iki ayında baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz

İktisadi faaliyetin ılımlı toparlanma eğilimi ve sektörel yayılımındaki iyileşme devam ederken, yatırımlar zayıf seyrini sürdürdü