Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tuncay Sezgin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gözlerdeki belirtileri ile ilgili açıklamada bulundu.


Çok sık görülen ve karşılaşılan bir durum olmamakla beraber koronavirüs bulunan kişilerin yüzde 1-2’sinde gözde de belirtilerin olduğunun tespit edildiğini ifade eden Sezgin, bu kişilerin gözlerinde konjonktivit denilen kırmızı göz belirtilerinin saptandığını söyledi.

Sezgin, gözün de aynı zamanda bu hastalık için önemli bir bulaş yolu olduğunu belirtti.

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tuncay Sezgin, koronavirüsün kişiden kişiye damlacık yolu ile bulaşabildiğini ve bu damlacıkların vücuda göz yoluyla da girerek enfeksiyon oluşturabildiğini bildirdi.

Uzman Sezgin, virüsle enfekte kişinin, konuşması, öksürmesi ve hapşırması sonucu açığa çıkan damlacıkların göze temas etmesi ile gözün konjonktiva (göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz kısmını kaplayan zar) tabakasında bir enfeksiyon oluşturabildiğini, böylece konjonktivit tablosunun söz konusu olabildiğini, ya da gözyaşına alınan bu damlacık enfeksiyonunun, gözde enfeksiyon oluşturmayıp, gözyaşı yoluyla burna akıp burun yoluyla da solunum yollarında enfeksiyon oluşturabildiğini kaydetti.


Koronavirüsün gözdeki görülen bulgularından en önemlisinin de kırmızı göz görünümü olduğunu ifade eden Sezgin, bu süreçte kırmızı gözle başvuru yapan kişilerde ateş, öksürük gibi ek bulguların olup olmadığını mutlaka sorguladıklarını söyledi.

Sezgin, bir kırmızı gözle karşılaşıldığında, ‘koronavirüslü müyüm?’ şeklinde panik olmadan ama ihmal de etmeden bu konuda tedbir alınmasında fayda olduğunu belirtti.

Ne yapılmalı?
Kişilerin, başka enfeksiyon veya durumlarda da görülebilen, gözde ani kızarıklık, batma ve sulanma gibi belirtilerle karılaşıldığında, göz hekimine başvurulması gerektiğini, göz hekiminin de bu açıdan bazı sorgulamalarını yapmak durumunda olduğunu, gözden bulaşı engelleme amaçlı koruyucu gözlüklerin tercih edilebileceğini, özellikle kişilerle çok sık ve yakın temas durumunda bulunulan mesleklerde, numaralı gözlük yoksa bile koruyucu gözlüklerin kullanılabileceğini, gözlüğün, göz yolu ile bulaşı engellemediğini fakat azalttığının saptandığını bildirdi.


Uzman Sezgin, bu süreçte günlük kontakt lens kullanımına dönmenin faydalı olabileceğini ifade ederek çünkü aylık kontakt lenslerin 1 ay boyunca kullanılabilen lensler olduğunu, günlük kontakt lenslerin de ‘kullan at’ şeklinde kullanılabildiği için bu tip enfeksiyonlar için riski azalttığının tespit edildiğini söyledi.

Gözün çok sık bir bulaş yolu olmamakla beraber koronavirüs enfeksiyonunda bir bulaş yolu olduğunu bildiren Sezgin, gözlüğün de bunun için bir bariyer oluşturduğunu, gözlük kullananlarda koronavirüs enfeksiyonunun göz yolu ile daha az bulaştığının yayınlarla gösterildiğini belirtti.

Kişilerle yakın temas durumunda bulunan meslek gruplarında siperlik kullanımının önemine değinen Uzman Sezgin, siperliğin göz enfeksiyonlarına karşı koruduğu gibi özellikle ana bulaş yolu olan solunum yollarını da kapattığı için siperliğin mühim bir koruyucu olduğunu ve tavsiye ettiğini vurguladı.