Tehlikede olan semtleri sıralayan Altan, "İstanbul'da binaların güvenliği 1999 öncesi ve sonrası olarak ikiye bölündü. 1999 öncesi binalar güvensiz olarak kabul edilirken, 1999 sonrasında yeni yasalar ile daha güvenli binalar inşa edildi. Ancak Marmara kıyılarında bulunan Pendik'ten Avcılar'a kadar olan bölgeler tehlike altında. Adalar büyük deprem sınırını bitirdi. Bu segmentte her an büyük bir deprem yaşayabiliriz. Orta Marmara'da ise bu sınırın bitmesine çok az kaldı. Batı Marmara'da da her an deprem yaşayabiliriz. Tüm segmetlerin büyük deprem sınırını bitirmesine çok az kaldı. Marmara'ya yakın bölgeler büyük deprem açısından en tehlikeli yerlerdir. Kuzeye doğru deprem riski azalıyor" ifadelerinde bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Bilimsel verilere baktığımızda büyük bir deprem beklenmektedir. Yaşanan depremler Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda gerçekleşmektedir. Bu fay hattı Erzincan'dan başlayıp, Adapazarı hattına kadar segmentler halinde kırıldı. Bu segmentlerde 150-250 yılda bir büyük depremler meydana gelmiştir. Fay hattı enerjisini Doğu'dan Batı'ya kaydırarak, Adapazarı'ndan İstanbul'a doğru enerji biriktirdi. İstanbul'da Adalar, Orta Marmara, Kuzey Bükey ve Batı Marmara olmak üzere dört tane enerji biriken segment var. Bu segmetlerde her an büyük bir deprem bekliyoruz. Yaşanan depremler bu büyük depremi ne tetikleyebilir ne de azaltabilir. Ancak bunlar üzerinde bulunduğumuz fay hattının aktif olduğunu gösterir. Bu artçılar bize bir uyarı niteliğindedir" diye konuştu.