İran Sipahiler Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami, düşmanlar İran ile savaşmaya ve çatışmaya girmeye istekli olmadıkları anlaşıldığını kaydeden General Selami, bölgede yeni bir savaş patlak verdiği takdirde siyonist rejim şiddetle tehdit altına gireceğini ve geri dönüşü olmayan çökme sürecini tecrübe edeceğini vurguladı.

İranlı General Selami, İran milletinin direnişi sonucunda düşmanda siyasi depresyon, çöküş ve zeval durumlarını düşmanın tüm erkanlarında görmenin mümkün olduğunu vurguladı.

İranlı General Selami, İran milletinin düşmanlara karşı zaferinin en önemli sebeplerinden biri İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin tavsiyelerine uymak olduğunu ifade etti.