İcra ve iflas takip işlemleri durduruldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameye göre koronavirüs tedbiri amacıyla 30 Nisan'a kadar icra ve iflas takip işlemleri durduruldu!

Koronavirüs salgınının yayılımını azaltmak adına Erdoğan imzalı kararname kamuoyuna duyuruldu.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyi paylaştı. Kararnameye göre, Corona virüsü salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında 30 Nisan tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri ile bu takiplere ilişkin sürelerin durdurulmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararda şöyle denildi:

MADDE 1- Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; işbu kararın yayımı tarihinden 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri ile bu takiplere ilişkin sürelerin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.
İcra ve iflas daireleri tarafından daha önce satış günü ilan edilmiş mal veya hakların artırma gününün durdurma tarihleri içinde kaldığı durumlarda, bu mal veya haklar için 30/04/2020 tarihinden sonra yeni bir talep aranmaksızın satış günü verilir.
Bu durumda satış ilanı sadece Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) İcra Malları Elektronik Satış Portalında yapılır.
MADDE 2- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu karar hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Kaynak: İcra ve iflas takip işlemleri durduruldu!