Unasur, 2004 yılında bölgenin iki büyük entegrasyon birliği temelinde kurulan Güney Amerika ülkelerinin bölgesel bir siyasi ve ekonomik örgütüdür: Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) ve Andean Topluluğu.

Moreno, "Bugün Ekvador’a Unasur’dan son çekilme durumumuz hakkında bilgi vermek istiyorum. Dernek üye devletlerinin yarısı faaliyetlerinde yer almıyor ve herhangi bir katkı yapmıyor." dedi.

2018 yılında Reuters, kaynaklarına dayanarak, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Paraguay, Peru ve Şili'nin de Unasur’a katılımlarını askıya alma niyetinde olduklarını bildirdi.