Fatih Sultan Mehmet Han’ın, fetih hakkı olarak camiye çevirdiği ve İslam aleminin, Hristiyan dünyası karşındaki gücünün mihenk taşı haline gelen Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihinde müzeye çevrildi. O günden bu yana müze olarak kalan Ayasofya, Müslümanların gönlünde de derin bir hicrana sebeb oldu. Aradan geçen 85 yıllık hasrete rağmen, Ayasofya’nın Müminlere açılacağı günü özlemle bekleyen milyonlar, dünyanın en görkemli yapıları arasında gösterilen bu ihtişamlı binada Hakk’ın ismini zikretmek için niyazda bulunuyor.


Ayasofya’nın müzeye çevrildiğini beyan eden nizamnamede, “Bu iş İcra Vekilleri Heyetince 24.11.1934’de görüşülerek, camiin çevresindeki evkafa ait binaların, Evkaf Umum Müdürlüğünce yıktırılarak temizlettirilmesi ve diğer binaların istimlak ve binanın tamir ve muhafazası masraflarının da Maarif Vekilliğince verilmek suretiyle, Ayasofya Camii’nin müzeye çevrilmesi tasvip ve kabul olunmuştur” ifadelerine yer verilmişti.