Yapılan toplantılar ve tespit çalışmaları sonucu belirlenen asgari ücret 2324 TL oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 asgari ücret rakamının bürüt 2943 net 2324 TL olduğunu açıkladı.

Çalişma bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Önder liderliğinde 2 Aralıktan beri sendika ve komisyon üyeleriyle toplantılar yapıldı.

Asgari ücret komisyondaki üyelerin oy çokluğu ile alındı.

Zümrüt'ün açıklamalarından satırbaşları;


Asgari ücret tespit komisyonumuzun ton son toplantısına hoşgeldiniz diyorum. Toplantımızın tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücret tespit çalışmaları beşer üyeyle temsil edildiği 15 üyeden oluşan bağımsız bir komisyon tarafından yapılmaktadır. Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık’ta yine bu salonda yapmıştı.

* Ben komisyon çalışmalarına sundukları değerli katkılardan dolayı Türk İş’e TİSK’e ve tüm kamu temsilcilerimize teşekkür etmek isterim. Biz her daim çalışmalarımızı istişare yoluyla, tüm tarafların görüşlerini göz önünde bulundurarak yürütmeyi önemsiyoruz. Sosyal adaleti pekiştirmeyi, işçilerimizi ve işverenleri birlikte korumayı, kayıtlı istihdamı artırarak çalışanlarımızın sosyal güvencesini sağlamayı, kaynaklarımızı da daha etkin kullanarak sürdürülebilir kalkınmayı temel önceliğimiz olarak görmekteyiz.


* 2002 yılında net 184 lirayı, 2019’da 2 bin 20 liraya yükseltmiş olduk. Reel olarak yüzde 142 artık sağlamıştık. Asgari ücreti konuşurken bizim hükümet olarak aldığımız her politikada herkese ulaşmayı da hedeflemekteyiz.