Cenevre'de yayınlanan bir rapora göre, 2.2 milyar insan temiz içme suyuna, 4.2 milyar uygun sağlık hizmetlerine erişemiyor ve 3 milyar kişi daha evde ellerini sabunla yıkayamıyor.

DSÖ ve UNICEF, içme suyu ve sanitasyon ile ilgili olan Binyıl Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasını izlemek için birlikte çalışmaktadır. Şu anda, hedeflere ulaşmada kayda değer ilerlemeye rağmen, "verilen hizmetlerin kalitesinde büyük boşluklar var".

UNICEF uzmanı Kelly Ann Neilora, "Yalnız erişim yeterli değil.Eğer su kirlenmişse ve içilmesi güvenli değilse veya kaynak çok uzaksa ve tuvalete erişim güvenli değilse veya sınırlı değilse, bu durum dünyadaki çocukları önemsemediğimiz anlamına gelir”dedi. 

Neilora'ya göre, fakir ve kırsal topluluklardan gelen çocuklar ve ebeveynleri en büyük tehdide maruz kalıyor